آخرین اخبار در زمینه یو پی اس ؛ باتری یو پی اس ؛ برق اضطراری ؛ آخرین فناوری های انرژی های تجدیدپذیر و تجهیزات انرژی خورشیدی و جدیدترین فناوری در این زمینه ها را در قسمت اخبار یو پی اس کاران بخوانید.