مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 12 24 36

کابینت باتری یو پی اس چهار طبقه

تماس بگیرید
 • پانل های متحرک طرفین جهت سهولت دسترسی به داخل کابینت باتری یو پی اس 
 • دارای اسکلت محکم برای تحمل باطری های سنگین
 • دارای منافذ کافی در ۴ طرف کابینت باتری برای سهولت تهویه و تعدیل دمای داخل
 • بازشو در بین طبقات کابینت باتری به منظور سهولت کابل کشی داخلی بین باتری ها 
 • امکان قرار دادن کابینتها بر روی هم 
 • طراحی مناسب برای نگهداری باتری یو پی اس در ابعاد و آمپر های مختلف 
 • پوشش رنگ الکترواستاتیک 

کابینت باتری یو پی اس سه طبقه

تماس بگیرید

ویژگی های عمومی کابینت باتری یو پی اس کاران 

 • پانل های متحرک طرفین جهت سهولت دسترسی به داخل کابینت باتری یو پی اس 
 • دارای اسکلت محکم برای تحمل باطری های سنگین
 • دارای منافذ کافی در ۴ طرف کابینت باتری برای سهولت تهویه و تعدیل دمای داخل
 • بازشو در بین طبقات کابینت باتری به منظور سهولت کابل کشی داخلی بین باتری ها 
 • امکان قرار دادن کابینتها بر روی هم 
 • طراحی مناسب برای نگهداری باتری یو پی اس در ابعاد و آمپر های مختلف 
 • پوشش رنگ الکترواستاتیک 

کابینت باتری یو پی اس دو طبقه

تماس بگیرید

ویژگی های عمومی کابینت باتری یو پی اس کاران 

 • پانل های متحرک طرفین جهت سهولت دسترسی به داخل کابینت باتری یو پی اس 
 • دارای اسکلت محکم برای تحمل باطری های سنگین
 • دارای منافذ کافی در ۴ طرف کابینت باتری برای سهولت تهویه و تعدیل دمای داخل
 • بازشو در بین طبقات کابینت باتری به منظور سهولت کابل کشی داخلی بین باتری ها 
 • امکان قرار دادن کابینتها بر روی هم 
 • طراحی مناسب برای نگهداری باتری یو پی اس در ابعاد و آمپر های مختلف 
 • پوشش رنگ الکترواستاتیک 

کابینت باتری یو پی اس یک طبقه

تماس بگیرید
 • پانل های متحرک طرفین جهت سهولت دسترسی به داخل کابینت باتری یو پی اس 
 • دارای اسکلت محکم برای تحمل باطری های سنگین
 • دارای منافذ کافی در ۴ طرف کابینت باتری برای سهولت تهویه و تعدیل دمای داخل
 • بازشو در بین طبقات کابینت باتری به منظور سهولت کابل کشی داخلی بین باتری ها 
 • امکان قرار دادن کابینتها بر روی هم 
 • طراحی مناسب برای نگهداری باتری یو پی اس در ابعاد و آمپر های مختلف 
 • پوشش رنگ الکترواستاتیک