برچسب- دما و تاثیرات آن بر روی باتری یو پی اس

تاثیرات دما بر روی باتری یو پی اس

تاثیرات دما بر روی باتری یو پی اس

تاثیرات دما بر روی باتری یو پی اس همانطور که می دانیم، تمام واکنش های شیمیایی تحت تاثیر دما قرار دارند، و باتری برای تولید برق به واکنش های شیمیایی نیاز دارد. به راحتی می توان نتیجه گرفت که دما بر روی قدرت و عملکرد باتری یو پی اس تاثیر [...]

ادامه مطلب ...