برچسب- کبالت

کبالت و خودروهای الکتریکی

کاربرد کبالت در خودروهای الکتریکی : خودرو های الکتریکی باید به دنبال جای دیگری باشند بازار خودروهای الکتریکی پر رونق است و قطعاتی که از آن‌ها در وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می‌شود، روزبه‌روز در حال توسعه هستند. در حالی که ما این مسأله را می‌دانیم، این امر تولیدکنندگان را از [...]